Her vil det komme mer beskrivelse om boka og prosjektet etter hvert.